Bataljon 99 – Den norsk-amerikanske styrken under andre verdenskrig.

99thbatallion

Den amerikanske 99. bataljon ble dannet i Camp Ripley i Minnesota den 19. juli 1942. Denne avdelingen skulle bestå kun av nordmenn og amerikanere av norsk herkomst. Soldatene måtte beherske det norske språk, og de som kunne stå på ski ble foretrukket. De gjennomgikk den mest intensive fjell- og vintertrening noen amerikansk avdeling har fått, med tanke på en mulig invasjon av Norge.

Bakgrunnen:

Etter angrepet på Pearl Harbor vurderte de amerikanske myndighetene hvordan militæret kunne bruke de mange utenlandske statsborgere og innvandrere fra tysk-okkuperte områder som befant seg i USA. Den første vurderingen konkluderte med at det ville være «uamerikansk» å trene fremmede soldater på amerikansk jord. Denne holdningen førte bl.a til at den norske regjeringen fikk nei til sin forespørsel om å rekruttere nordmenn i USA for militær trening i Canada. Etter en tid ble det imidlertid besluttet å sette opp egne enheter av amerikanske borgere fra visse etniske grupper der opphavslandet var okkupert av aksemaktene. Enhetene var tospråklige og dermed særlig kvalifiserte for å operere i okkuperte områder.

En av fem slike bataljoner som ble etablert i 1942 var norsk, den 99. bataljon. De fire andre var Filipinsk, Japansk, Østerriksk og Gresk.

(Foto under fra: http://www.99thinfantrybattalion.org)

99th Infantry Battalion (Separate).

99th Infantry Battalion (Separate) – ble det offisielle navnet på den etnisk Norske enheten. Betegnelsen «separate» betyr at den ikke var tilknyttet noe regiment og ble stadig attasjert forskjellige formasjoner etter behov. Ved full styrke bestod bataljonen av 1001 menn. Mannskapene var frivillige første og andre generasjons norske innvandrere, samt noen få norsktalende svensker, dansker og finner. Mange norske sjømenn som ved krigsutbruddet hadde blitt strandet i utlandet og som ønsket og slåss for Norge, vervet seg også til Bataljonen.

Bataljonen gjennomgikk spesialutdanning sammen med “10th Mountain Division” ved “Camp Hale” i Colorado, bl.a trening i vinterkrigføring og alpin krigføring. Dette gjorde at enheten var i stand til å ta på seg oppdrag og utfør operasjoner utover det normale. Mannskap fra avdelingen ble ofte satt inn for å løse problemer der andre avdelinger kom til kort.

De gjennomgikk den mest intensive fjell- og vintertrening noen amerikansk avdeling har fått

(Foto under fra: http://www.99thinfantrybattalion.org)

 

 

NORSOG:

Ca. 100 frivillige fra bataljonen ble trent i spesialoperasjoner og underlagt OSS (Office of Strategic Services, forløperen til CIA) som NORSOG (Norwegian Operational Group) amerikanernes motstykke til britenes SOE. Enheten ble ledet avmajor William Colby som forøvrig senere ble direktør for CIA. NORSOG opererte fra juni 1944 i Frankrike, men ble så trukket tilbake, og mars 1945 sluppet med fallskjerm for å operere mot jernbanen i Nord-Trøndelag og Nordland “Operasjon RYPE”. Les den spennende og detaljerte historien her.

Bataljonen i kamp:

Bataljon 99 kom aldri i kamp i Norge, men ble fra 22. juni 1944 satt inn på det europeiske kontinentet, og deltok aktivt i kamphandlinger i Frankrike, Belgia og Tyskland, og med stor heder (og store tap) under Ardenneroffensiven, før den til slutt ble sendt til Norge for å bidra til å avvæpne de tyske okkupasjonsstyrkene. Bataljon 99 hadde totalt 101 dager i kamp. Tapstallene var 52 falne i kamp med fienden, 207 sårede og 6 savnet i kamp. Andelen soldater med norsk bakgrunn sank da bataljonen fikk tilført nye mannskaper etter å ha vært i kamp, men kravet om norsk språk ble opprettholdt, så det måtte de lære seg.

Hele bataljonen ble overført til Norge med skip som ankom Oslo 5. juni 1945 og ble innkvartert på Smestad. Da kong Haakon gikk i land i Norge den 7. juni 1945 stod den 99. Bataljon æresvakt etter spesiell anmodning fra ham. Etter å ha deltatt i avvæpningen av tyske styrker i Norge forlot 99th Infantry Battalion Norge 17. oktober og ankom USA 1. november (mange med norske koner/forloveder) og ble så demobilisert.

Den 28. mai 2011 ble gjenlevende veteraner fra 99th Infantry Battalion (Separate) tildelt Deltagermedaljen 1940-1945 i den norske ambassadørens residens i Washington DC. Medaljen ble delt ut av Forsvarssjef Harald Sunde.

Følgende bilder fra utdelingen er hentet her:

Følgende individuelle dekorasjoner og medaljer har blitt tildelt mannskaper i Bataljon 99:

15 Silver Star
20 Bronze Star
305 Purple Heart
763 Good Conduct
814 Combat Infantry Badges

Den offisielle minnesiden for den 99. bataljon.
Om den 99`e på wikipedia

About the author

Magnus F er i midten av 30-årene, bosatt i Oslo og er bl.a. over gjennomsnittet interessert i historie.

Leave a Comment

Powered by WordPress | Deadline Theme by AWESEM.

Get Adobe Flash player