På denne dag i historien – Krig bryter ut mellom Iran og Irak

IranIrakKrig

Den 22 September 1980, etter 3 uker med grensetrefninger, bryter Iran og Irak ut i full krig.

Krigen begynte da Irak invaderte Iran, og Konflikten så innledningsvis ut som en suksess for irakerne, men det gikk ikke lenge før de ble slått tilbake og konflikten stabiliserte seg så i en lang utmattelseskrig. Krigen forandret for alltid politikken i området, som spilte inn i global politikk og førte til den irakiske invasjonen av Kuwait i 1990.

Krigen ble karakterisert av ekstrem brutalitet, inkludert bruken av kjemiske våpen, særlig av Irak.Veldig lite press ble lagt på Irak av verdenssamfunnet for å forhindre slike angrep eller å fordømme dets tidligere innledende fiendtligheter. Irak og den amerikanske regjeringen påsto noen ganger at Iran også brukte kjemiske våpen, men disse påstandene ble aldri bekreftet av uavhengige kilder. Taktikken brukt i krigen minnet om den fra 1. verdenskrig, med massive menneskelige stormangrep ofte brukt på begge sider, men særlig av Iran.

Verdt å merke seg var den vestlige støtten til Saddam. USA og Storbritannia gav militær støtte og til og med komponenter til irakiske program for masseødeleggelsesvåpen.

Både Iran og Irak angrep oljetankere og handelsskip, inkludert nøytrale nasjoners skip. To norske supertankere eid av John Fredriksen ble angrepet og hardt skadet av irakiske jagerfly i 1986. Angrepene førte til at det Norske Utenriksdepartementet ble bedt om å foreta en stille vurdering om bevæpning av norske tankskip. Utrederne kom raskt til en negativ tilråding.

Iran/Irak Krigen varte 8 år.

Mesteparten av denne teksten er hentet fra en omfattende artikkel på Wikipedia og kan leses ved å klikke her:

About the author

"We are all citizens of history" - (Clifton Paul Fadiman) iHistorie.no ble etablert i 2009 og publiserer artikler, informasjon og linker om historierelaterte emner.

Leave a Comment

Powered by WordPress | Deadline Theme by AWESEM.

Get Adobe Flash player